Logo Knoopsschat Aalter Logo Knoopsschat Aalter

LEKUE WAFELS Knoopsschat Aalter

LEKUE wafel bakvorm

24,90 

2 vormen van elk 4 wafels

20 x 18,6 cm, 1,7 hg